Hans Koppelaar

Notaris
Specialismen: schepen, ondernemingsrecht, onroerende zaken (nieuwbouw) hans@koppelaarnotarissen.nl

Nico Papaïoannou

Notaris
Specialismen: onroerende zaken (bestaande bouw), familierecht, estate planning, waterschapdossiers
nico@koppelaarnotarissen.nl

Thiebaud Höppener

Kandidaat-notaris
met bevoegdheid tot waarnemen als notaris
Specialismen: onroerende zaken (nieuwbouw), familierecht
thiebaud@koppelaarnotarissen.nl